365 for 2012: (Eleven) Salin ng Sonnet 20 ni Shakespeare

**This is my translation of Shakespeare’s Sonnet 20. Did this for a sonnets concert project we’re doing for February. This already sort of fails the traditional sonnet form, but oh well. 😛 Linguistic discrepancies. The more lyrics-for-song version follows after. You are such a challenge Bill.  

Sonnet 20
Mukha ng dilag sa’yo ay ipinintang likas
Ikaw na mayordomang kumander ng natitira ko pang lakas
May lambot ng mamon ang puso mong sintibay ng bato
Panay lambing ang pag-ibig na walang bahid ng pagkatuso
Talbog ang titig nila sa mga mata mong walang ligaw na sulyap
Nababasbasan sana kung hindi pinapangarap ang iyong pagkurap
Ang tikas mo’t dating, kumporme’t nakapanunukso
May suwabe kang hatak sa kaiba’t kapareho.
Nilikha kang babae sana, pero sa pagpeperpekto ay lumabis
Sa iyo ay may naikabit na sobra na nagdudulot sakin ng pagtangis
Ang kasaganaang bigay sa iyo’y para sa aki’y walang saysay
Ano’ng silbi mo sa akin, kung dapat akong umibig sa isang Inday?
Anu’t-anupaman, nilikha kang aginaldo para sa mga dilag
Kanila na’ng katawan mo, maliban sa puso mo’ng sa akin sana ipanatag.
Advertisements
Tagged , , , , , ,

One thought on “365 for 2012: (Eleven) Salin ng Sonnet 20 ni Shakespeare

  1. […] for 2012: (Twelve) Tinuhog ng Espada **After a pseudo-faithful translation of Shakespeare’s Sonnet 20, here now is the version that should hopefully serve as lyrics to a song. And yes, pun intended. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: