365 for 2012: (Seventeen, Eighteen) Sagutan ng Nalipasan ng Gutom at Kulang sa Inom

This exchange started because a very cool guy sent in a very cool translation of Shakespeare’s Sonnet 17. The lines were just there staring at me, pulling out verses from my guts, prompting some wordplay. I just had to write back. So I did and he answered. So I wrote again. I’m still waiting to see if he’ll write some more. I hope the game never ends.

(Translation of William Shakespeare’s Sonnet 17 by Froilan Medina)

Sinong maniniwala sa isusulat ko

Kahit puro tungkol sa iyo

Kung gaano ka kaganda

Kung gaano ka katamis

Kahit ganda lang ng mata mo

Kung mailalagay ko

Sa salita, sa notebook, sa ipad

O sa palad

Hindi pa rin sapat.

At wala pa ring maniniwala

Sinong maniniwala?

Sinong maghihinala?

Sa tula sa dulo ng aking dila

Na wala kang kasingganda

Ikaw lang, ikaw na

At ang dalawang gabi ng iyong mga mata

Sasabihin nilang kalokohan

Sasabihin nilang nalipasan

lang ng gutom

O nasobrahan ng inom.

Isang imahenasyong

pumapalag at nagwawala

sa pagitan ng iyong hita

sa gitna ng isang tula

sa dulo ng aking dila.

Sinong maniniwala sa isusulat ko

Kahit puro tungkol sa iyo

Kung gaano ka kaganda

Kung gaano ka katamis

Kahit ganda lang ng mata mo

Kung mailalagay ko

Sa salita, sa notebook, sa ipad

O sa palad

Hindi pa rin sapat.

At wala pa ring maniniwala

Sinong maniniwala?

Sinong maghihinala?

Sa tula sa dulo ng aking dila

Na wala kang kasingganda

Ikaw lang, ikaw na

At ang dalawang gabi ng iyong mga mata

Sasabihin nilang kalokohan

Sasabihin nilang nalipasan

lang ng gutom

O nasobrahan ng inom.

Isang imahenasyong

pumapalag at nagwawala

sa pagitan ng iyong hita

sa gitna ng isang tula

sa dulo ng aking dila.

(Prompted Curious Compulsions by yours truly)

Paano naman ang hindi puwedeng uminom

at hindi puwedeng magutom?

Ang bagsik ng lagnat ng pusong ito’y saan hinuhugot,

Saan hahantong?

(Immediate Answer by cool person mentioned above)

Kung hindi pwedeng uminom

At hindi pwedeng magutom

Ang bagsik ng lagnat ng puso

ay huhugutin ng bilog na buwan

at hahantung sa likas

na pagtakas

ng bait.

At palalayain ka ng pagkahumaling

sa kahon ng iyong katinuan.

Sasabihin nila, kabaliwan

Pero hindi ka maniniwala

Dahil nagmamahal ka lang

Ng tama.

(And another)

Di ba ang tama ay bunga rin ng pagka-untog,

Ng mga humahalik sa sahig kapag nahuhulog?

Ng mga hindi nag-iingat at bigla-biglang napapatid,

Sa mga naliligaw sa paghahanap ng langit?

Tama din ba ang makukuha sa pikit-matang pagtalon?

Katumbas yata ito ng hilong dulot ng urong-sulong.

Ah, ang may sakit nga nama’y kung anu-ano ang sinasambit.

Ang lagnat na ito sa panlasa’y nag-iiwan lang ng pait.

Advertisements
Tagged , , , , , , , , , , ,

One thought on “365 for 2012: (Seventeen, Eighteen) Sagutan ng Nalipasan ng Gutom at Kulang sa Inom

  1. […] 365 for 2012: (20) Tuloy ang Sagutan And we continue the game. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: