Monthly Archives: April 2016

Ibig Kong Ika’y Payapa (Salin ng Me Gustas Cuando Callas / I Like For You To Be Still ni Pablo Neruda)

Ibig kong ika’y payapa, na parang halos isang puwang,
At nauulinigan mo lang ako sa kalayuan at hindi ka makalabit ng aking tinig,
At tila ang iyong mga mata’y pumailanlang,
At pawang sinelyahan ng halik ang iyong mga labi.

Kung paanong ang lahat ng bagay ay puspos ng aking diwa
Umuusbong ka mula sa lahat ng ito, puspos ng diwa ko.
Panaginip na paru-paro, kagayak ka ng aking kaluluwa
At kahawig ng salitang panglaw.

Ibig kong ika’y walang imik, na para bang kay layo mo,
Parang nananaghoy, mariposang tumatangis.
At nabobosesan mo ako mula sa kalayuan at hindi ka naaabot ng aking tinig:
Papasukin mo ako’t patuluyin sa iyong katahimikan

Dinggin mo ko sa iyong pagtahimik, mangusap tayong walang imik
Singlinaw ng sinag, singpayak ng singsing.
Tulad ka ng gabi, tahimik at binalangkas ng mga tala.
Ang hinahon mo’y buhat sa mga bituin, humahayo’t maaliwalas.

Ibig kong ika’y walang imik, na para bang hindi kita kapiling.
Malayo’t may kirot, na para bang ika’y namayapa.
Mangusap ka, kahit isang ngiti ay sasapat
At ako’y liligaya, maliligayahan sapagkat ito’y hindi ganap.

 

Isinalin ni Anj Heruela, Abril 2016

 

Advertisements
Tagged , , , , , , , , , , , ,

Unfinished

Unfinished

 

The seasons dance their way through the Earth’s cycles

And we are caught in-between changing winters and summers

Hoping for promises of autumn and spring:

The fall and the bloom,

A blanket of leaves and flowers,

The tops of trees on our feet,

A definite beginning from a calculated end.

 

But this is not what we have.

 

What we have are grains of sands in our hair

And the burn of an overpresent sun.

We dust off the memories of the Earth from freshly ironed fabrics

and the heat cools in carefully measured room temperatures.

Outside, the wind tells us the truth.

 

The scent from the scarf will fade in a few degrees,

And the comfort of home will take over the thrill

Of unknown lands and the unfamiliar tropical breeze.

 

We let it sink in.

 

Outside, the sun sets invisibly

In a darkness so certain,

We no longer need to see.  

We let the night rest on our dreams.

The death of daylight is done, almost,

But unfinished – we chase the dream of auburn sunsets and turquoise seas.

 

To the east, it will rise

In the absence of autumn, pure

Blue skies and scorching truths,

Unclouded and brave,

The taste of exotic kisses and

Promises to be fulfilled.

 

In the west, a shadow rises to a different direction

But sways to the tug of a persistent heartbeat,

Mimicking the pulse of lips waiting

For the business to be finished,

For the heat of desire to be eagerly fulfilled.

 

The cycles of the Earth have changed

Teaching us what is too much and too little,

Too cold or too hot,

Dry and damp and altogether,

What we have done and what we should not.

 

Doused with a love so timeless,

So eager beyond distance and time

We are and we are not

Yet. But we will become,

What the voice of your eyes desires,

What the next season ushers in,

Another change of weather,

Another movement of the sun

Unpredictable, but exactly

Where our nights and days ought to be.

 

In the east, the sun rises,

In the west, the light fades,

The days and the nights move after each other

In a seemingly endless, eternal chase.