Category Archives: Official Business Too

365 for 2012: (Seventeen) Thee Na Natukso

Shall I compare thee to a summer’s day?

Di ko alam kung tutula o tutulala

So I, for fear of trust, forget to say

Kung putî man ang puto, suso niya’y kutsintâ;

Savage, extreme, rude, cruel, not to trust;

Sakdal-lahat ng alindog ng mundo’y kawangis mo

When in eternal lines to time thou grow’st

May lambot ng mamon ang puso mong sintibay ng bato

And so the General of hot desire

Dilang buhul-buhol bumubulong na lang sa hangin

Admit impediments. Love is not love

parang mga guhit sa dalampasigang binubura ng tubig

Fair, kind, and true, is all my argument,

Ano’ng silbi mo sa akin?

Millions of strange shadows on you tend

Kalaro kong aninag na di magbalik?

(Beat. Voices switch.)

 

Irog ko, paano na ngayon ito?

Love’s not . Time’s fool.

Istupido yata itong si Cupido.

————————–

**Yes, these are not my own words. (Yes, not?).  As a teaser for a project we’re doing right now, I was tasked to mash-up lines from Shakespeare’s sonnets and its translations. Meaning I had to read and re-read  (14 x 14  = –> ) 196 lines in Old English  as well as the corresponding translations and/or adaptations (196 ++) and find a way to make sense out of alternating select 14 or so lines from both original and translated sets. Apparently, I couldn’t keep it to the minimum.

Does it make any sense, then? And since it qualifies as a poetic exercise (excuses, excuses) I’m going to count it in the 365 for 2012 project. So there. And no, I’m not ranting. Hah.


Advertisements
Tagged , , , , , , , , ,

365 for 2012: (Eleven) Salin ng Sonnet 20 ni Shakespeare

**This is my translation of Shakespeare’s Sonnet 20. Did this for a sonnets concert project we’re doing for February. This already sort of fails the traditional sonnet form, but oh well. 😛 Linguistic discrepancies. The more lyrics-for-song version follows after. You are such a challenge Bill.  

Sonnet 20
Mukha ng dilag sa’yo ay ipinintang likas
Ikaw na mayordomang kumander ng natitira ko pang lakas
May lambot ng mamon ang puso mong sintibay ng bato
Panay lambing ang pag-ibig na walang bahid ng pagkatuso
Talbog ang titig nila sa mga mata mong walang ligaw na sulyap
Nababasbasan sana kung hindi pinapangarap ang iyong pagkurap
Ang tikas mo’t dating, kumporme’t nakapanunukso
May suwabe kang hatak sa kaiba’t kapareho.
Nilikha kang babae sana, pero sa pagpeperpekto ay lumabis
Sa iyo ay may naikabit na sobra na nagdudulot sakin ng pagtangis
Ang kasaganaang bigay sa iyo’y para sa aki’y walang saysay
Ano’ng silbi mo sa akin, kung dapat akong umibig sa isang Inday?
Anu’t-anupaman, nilikha kang aginaldo para sa mga dilag
Kanila na’ng katawan mo, maliban sa puso mo’ng sa akin sana ipanatag.
Tagged , , , , , ,

There is a profound sense of being alive while listening and processing the statement of the need to chronicle the experience of practicing the values we teach and study in our actual lives. Creativity, mistake, compassion, strength.

Positive Discipline

Tagged , , ,