Category Archives: Shameless Self-promotion

365 for 2012: (Eighteen) Haikunnouncement

The poster is out.

Turn the calendar pages.

The love month is here.

———————————

**Yep, from the calendar series .  This is actually the original:

The poster is out.
Turn the calendar pages.
Valentines is here.

But because this was prompted by the sonnets concert project which actually opens after Valentines, I edited it. Para lang hindi tali sa katorse. And anyway, it’s the 15th of 365, not 14th. Blech.

So, yeah, it’s sort of a plug. With anticipation. And dread.

Lahat na lang ng puwedeng tulain itutula. Tsk.

Advertisements
Tagged , , , , , , , , ,

365 for 2012: (Fourteen) Salin ng Sonnet 105 ni Shakespeare

**Salin ng Sonnet 105 ni William Shakespare, ang pangalawang sonetong kailangan kong isalin para sa darating na concert sa buwan ng Pebrero. Tinapos habang nagpapahinga sa lilim ng mga puno ng buko sa baybayin ng Guimaras. Walang katumbas ang puting buhangin at hampas ng alon para sa pressured na makata. Hahaha. The life indeed, the life.

 

Pagsinta ko’y di basta-bastang pagsamba

Dahil ang iniibig ko’y hindi diyus-diyosan

At lahat ng awit at pagpupugay ko ay takda

Sa kanya, nag-iisa, siya nawa, natatangi lang.

 

Mabut sa bukang-liwayway, hanggang takip-silim mabait

Sa kahanga-hangang dangal, walang tinag na nananatili

Kung kaya’t salita ko’y tapat ring nakapinid

Ito’t ito lang, walang pagliliwaliw mga katagang sinasambit

 

Marikit, mabuti’t totoo, ang lahat ng aking katwiran

Marikit, mabuti’t totoo, sa ibang salita ma’y nailalarawan

Ito ang layaw ng dila kong makata

Sa lawak ng saklaw ng balirala’y pag-isahin itong tatlong katangian

 

Marikit, mabuti’t totoo, kadalasa’y hiwa-hiwalay

Itong lahat ngayo’y magkakasama sa’yong kabuua’y nananalaytay.

 

Tagged , , , , , ,