Category Archives: Songs

365 for 2012: (62) Pag-inog ng Mundo

While listening to Ada Tayao‘s blues-y melody for ‘Lambat at Sagwan’ a song we wrote about fishermen, fishing, and sun movements, these verses came to me, sort of forcing itself into the music.

Such cheesy cerebral flatulence. It’s actually not even cerebral, but oh well. Carry on. 

 

Sumisikat na ang araw, dahan-dahan

Gumagapang ang liwanag sa ating paanan

Sa lilim ng kumot, oras ay ating tinakasan

Sa bisig ng isa’t-isa’y hinanap ang kalawakan

 

Humiram tayo ng kaunting sandali

sa mga bulalakaw na nagmamadali

At bago tuluyang bumagsak at maglaho

Dito sa bagong-tuklas nating langit tayo magtago

 

Tamnan mo ng mga halik ang buo kong katawan

At aani tayo ng tamis na kailanma’y ‘di tatabang

Sa kuyom ng palad ko, ang puso mo ay ipinid

Pag-ibig natin ang susi sa pag-inog ng daigdig

 

Paano bang natangay ako ng mga titig mo

At heto na tayo, bumabaybay ng bagong uniberso

Matutunton ba nila kung saan tayo papunta?

Hangga’t hindi pa, ipanatag muna ang pangamba

 

Ngunit  sa pagtirik ng araw sa tuktok ng kanyang trono,

Tanghaling tapat ang huhudyat sa ating prumeno

Saka mo tutuntunin ang daangtalang sinumpaan

Saka ko titiyaking hindi ako nakaharang sa inyong daan

 

Tamnan mo ng mga halik ang mga pisnging binasa ng luha

Mangarap na lang na may uusbong pang bulaklak

Sa kuyom ng mga palad natin ay ating ikukubli

Bakas ng pag-ibig na hindi maaaring manatili

 

Nagtanim ako ng mga halik sa lupang hindi ko maangkin

Sa bawat dampi ay inilibing ko ang mga lihim natin

Ang ating langit ay kinanlong ng walang-katiyakan

Alikabok na lang ng mga bulalakaw na naglaho ang naiwan

 

September 5, 2012, Pagadian  

Tagged , , , , , , , , , ,