Monthly Archives: February 2017

2017 for 2017, 201-211: O Tore Ng Liwanag

Salin ng ‘O Tower of Light’ ni Pablo Neruda

O tore ng liwanag, kariktang namamanglaw
na inaninagan ang mga kuwintas at estatwa sa dagat,
mata ng tisa, palatandaan ng malawak na tubig, pumalahaw
ng pagluluksa ng ibong-dagat, ngipin ng laot, asawa
ng hanging baybayin, o hiwalay na rosas
mula sa mahabang tangkay ng nayurakang palumpon
na sa kailaliman ay nag-anyong kapuluan,
O likas na tala, luntiang korona,
Nag-iisa sa nakalulumbay na pamumuno,
Hindi pa rin maabot, mailap, naalila
Gaya ng isang patak, isang ubas, gaya ng dagat. 

Inialay kay Queng. 

Advertisements

2017 for 2017, 194-200:

Cusp between days
Threshold of hours
meeting point of
yesterday and tomorrow

 

where today
can possibly
disappear


Tagged